Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση με Drone

Πιστοποιητικό Χειριστή Drone από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αναλαμβάνουμε επαγγελματική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση με drone. Με Πιστοποίηση Χειριστή drone από την ΥΠΑ και Aσφάλιση Aστικής Eυθύνης προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες εναέριας φωτογραφίας και βίντεο με χρήση drone.