Διαφημιστική Φωτογραφία

Πολύχρονη εμπειρία στον εμπορικό τομέα και στο διαδίκτυο, που επιτρέπει την κατανόηση των διαφημιστικών αναγκών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιδιώκεται πρωταρχικά, η άριστη επικοινωνία και συνεργασία.

Με εφόδια τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση, την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και τον άρτιο χειρισμό των νέων τεχνολογιών, προσφέρονται καινοτόμες ιδέες, προτάσεις και λύσεις.